Termeni și condiții


Acest website îşi propune să ofere membrilor săi înregistraţi informaţii şi anunţuri de ultimă oră complete şi exacte. Cu toate acestea însă, toate informaţiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în UMFT eBook sau în orice alt produs care este realizat şi promovat de UMFT eBook nu reprezintă activitate de consultanţă sau orice fel de activitate de intermediere. Nu poate fi trasă la răspundere în nicio măsură, pentru nicio nicio daună, de orice natură ar fi această, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de UMFT eBook.

Protecția proprietății intelectuale

Conţinutul şi designul UMFT eBook, precum şi orice alt material având legătură cu UMFT eBook sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu poţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele UMFT eBook fără a deţine o permisiune scrisă din partea UMFT eBook.

Utilizarea conținutului UMFT eBook

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea UMFT eBook:

·         modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului UMFT eBook, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea UMFT eBook.

·         îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al UMFT eBook asupra conţinutului UMFT eBook.

Orice utilizare a conţinutului UMFT eBook în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă.

Suspendarea accesului

UMFT eBook poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conţinutul UMFT eBook sau la o parte a acestui conţinut.

Schimbări ale aplicației

UMFT eBook îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului sau de a schimba preţurile produselor fără un aviz prealabil. Comanda efectuată pe site nu reprezintă un accept implicit de prelucrare şi livrare a comenzii. Procesarea unei comenzi se face în funcţie de disponibilitate şi de politică internă a companiei. De asemenea, UMFT eBook îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conţinut.

Acord de confidențialitate

Informaţia pe care ai furnizat-o despre tine către UMFT eBook va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Acordului de Confidenţialitate al UMFT eBook.

Atenție!

UMFT eBook nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de aplicație.

UMFT eBook, afiliaţii sau / şi în general, furnizorii de informaţie către UMFT eBook nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de publicaţiile UMFT eBook, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa UMFT eBook. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la UMFT eBook, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele UMFT eBook, erorile de operare, grevă etc.

Diverse

UMFT eBook este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord.

Părţi ale conţinutului inclus în UMFT eBook pot să fie furnizate de terţe persoane cu care UMFT eBook are încheiate contracte de furnizare de conţinut.

Orice notificare către UMFT eBook trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei sau al faxului, la adresa menţionată în prezentul document.

Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are că obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţă instanţelor româneşti.